Logo thiet bi pccc

Đường dây nóng: 0909.7111.170

TRANG CHỦ BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Bình chữa cháy bột ABC

Quả cầu cứu hỏa XZFTB6

Quả cầu cứu hỏa XZFTB6

Tên sản phẩm: XZFTB6
Trọng lượng: 6kg

Bình chữa cháy bột ABC 8kg

binh chua chay bot ABC MFZL8

Tên sản phẩm: MFZL8
Giá bán: 365.000/bình

Bình cứu hỏa bột ABC MFZL4

Bình cứu hỏa bột ABC MFZL4

Tên sản phẩm: MFZL4
Chất chữa cháy: ABC

Quả cầu cứu hỏa XZFTB8

Quả cầu cứu hỏa XZFTB8

Tên sản phẩm: XZFTB8
Trọng lượng: 8kg

Bình chữa cháy bột ABC 35kg

binh chua chay bot abc mfzl35

Tên sản phẩm: MFZL35
Trọng lượng: 35kg

Bình cứu hỏa bột ABC MFZL8

Bình cứu hỏa bột ABC MFZL8

Tên sản phẩm: MFZL8
Chất chữa cháy: ABC

Bình chữa cháy bột ABC 4kg

Bình chữa cháy bột ABC MFZL4

Tên sản phẩm: MFZL4
Giá bán: 290.000/bình