Logo thiet bi pccc

Đường dây nóng: 0909.7111.170

TRANG CHỦ BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Vòi chữa cháy Tomoken

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 10bar D50

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 10bar D50Tên sp: Tomoken10
Giá thành: 640.000 VNĐ

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D50

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D50Tên sp: Tomoken13
Giá thành: 745.000 VNĐ

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D50 pro

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D50 proTên sp: Tomoken13pro
Giá thành: 1.210.000 VNĐ

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 10bar D65

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 10bar D65Tên sp: Tomoken10
Giá thành: 770.000 VNĐ

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D65

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D65Tên sp: Tomoken13
Giá thành: 925.000 VNĐ

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D65 pro

Cuộn vòi chữa cháy Nhật Bản Tomoken 13bar D50 proTên sp: Tomoken13pro
Giá thành: 1.450.000 VNĐ