Logo thiet bi pccc

Đường dây nóng: 0909.7111.170

TRANG CHỦ BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Vòi phun chữa cháy

Cuộn vòi D50 Trung Quốc

Cuộn vòi phun D50 Trung Quốc

Tên sp: Cuộn vòi D50 TQ
Giá thành: 520.000 VNĐ

Vòi chữa cháy D65 Hàn Quốc

Vòi chữa cháy D65 Hàn Quốc

Tên sp: Cuộn vòi D65 HQ
Giá thành: 1.120.000 VNĐ

Vòi chữa cháy D50 Jakob Đức

Vòi chữa cháy D50 Jakob Đức

Tên sp: Cuộn vòi D50 Jakob
Giá thành: 1.650.000 VNĐ

Cuộn vòi D65 Trung Quốc

Cuộn vòi phun D65 Trung Quốc

Tên sp: Cuộn vòi D65 TQ
Giá thành: 580.000 VNĐ

Vòi chữa cháy D65 Jakob Đức

Vòi chữa cháy D65 Jakob Đức

Tên sp: Cuộn vòi D65 Jakob
Giá thành: 1.850.000 VNĐ

Vòi chữa cháy (Đức, HQ, TQ)

Vòi chữa cháy
Tên sản phẩm:
 Vòi chữa cháy
Giá thành từ: 520.000 VNĐ

Vòi chữa cháy D50 Hàn Quốc

Vòi chữa cháy D50 Hàn Quốc

Tên sp: Cuộn vòi D50 HQ
Giá thành: 980.000 VNĐ